Relieful şi vegetaţia

Relieful este predominant deluros , dar cu pante mult mai line decât cel al satelor invecinate . Solul este format din cernoziom , fertil şi prielnic aproape pentru toate culturile , dar în deosebi pentru cea a cartofului .
 
Teritoriul comunei este situat in cea mai mare parte in depresiunea liteni , excepţie făcând partea de nord , din satul Vîlcelele care ocupă o mică parte din creasta şi depresiunea sbsecventă a Ilişascăi .
 
Dealurile mai înalte din partea de nord culminează cu Dealul Gropii de 466m, care coboară spre fundul depresiunii sub forma unor dealuri largi , bombate cunoscute sub numele de Movila Mare (449 m), Movila Mică (410m), Corjan 422 m, grind 380 m, şi Căldăruşa 400 m. .
 
Cele mai impunătoare forme de relief şi mai accidentate se gasesc in partea de nord a comunei , in aproprierea satului Vîlcelele şi pe stănga Pîrîului Vătafului . Crestele de aici au o inclinare de 18 - 25 % şi au o energie de relief de cca. 140 m şi respectiv 90 m. , fiind puternic afectate de eroziunea de suprafata şi de adîncime precum şi de procese geomorfologice de pantă sub forma unor alunecări în prezent stabilizate .